Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2023 προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.