Μηνιαία Αναφορά Προόδου – Απρίλιος 2023

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, συνεχίζει να λειτουργεί όλο και καλύτερα, κάθε μήνα, προς όφελος των οφειλετών.

Σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία Απριλίου 2023:

1ον. Ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην πλατφόρμα, για τον μήνα Απρίλιο του 2023, παραμένει σε υψηλό επίπεδο μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και ανέρχεται σε 4.110, αυξημένες κατά 1000 σε σχέση με τον μ.ό. των 5 προηγούμενων μηνών. Ομοίως, σημαντική αύξηση παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο και στις οριστικές υποβολές, που παρουσιάζονται αυξημένες κατά 50% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

2ον. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2023, ανέρχονται σε 4.630 (+274 σε σχέση με το τέλος Μαρτίου), οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,54 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

3ον. Σημαντική είναι, επίσης, και η διατήρηση του ποσοστού της εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς, σε υψηλό επίπεδο για έξι συνεχούς μήνες.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος εγκρισιμότητας των χρηματοδοτικών φορέων τους έξι τελευταίους μήνες, κυμάνθηκε στο 72%.

Αναφορικά με την υποστήριξη οφειλετών και εξουσιοδοτημένων συμβούλων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive, τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν στους 4,5 μήνες λειτουργίας της ξεπέρασαν τις 8,4χιλ.

Συνημμένη η μηνιαία αναφορά προόδου και τα στατιστικά του myEGDIXlive .

Αναφορά προόδου εξωδικαστικού μηχανισμού – Απρίλιος 2023.

Στατιστικά myEGDIXlive – Απρίλιος 2023.