Απολογισμός ενός έτους λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive

Ένας χρόνος λειτουργίας ολοκληρώθηκε για την ψηφιακή πλατφόρμα myEGDIXlive, κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 31,1 χιλ. ραντεβού για τις υπηρεσίες του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (έναρξη 12/2022), Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη, Βεβαίωση Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη (έναρξη 5/2023), Κώδικα Δεοντολογίας (έναρξη 10/2023), Γενικές Πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών (έναρξη 12/2023).

Συγκεκριμένα, από 12.12.2022 έως 31.12.2023, πραγματοποιήθηκαν συνολικά, για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 31.180 κρατήσεις στην ψηφιακή υπηρεσία κρατήσεων myEGDIXlive, με μέσο όρο κρατήσεων σε μηνιαία βάση τα 2.600 ραντεβού. Τον μήνα Ιούνιο 2023 οι κρατήσεις έφτασαν τις 4.031, μέγιστη τιμή του έτους.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό της απόλυτης ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων σύμφωνα με την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους ίδιους, το οποίο ξεπερνάει το 93% σε όλα τα επίπεδα εξυπηρέτησης.

Οφειλέτες και εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο 213.212.5730 είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myEGDIX.live.gov.gr.

Επισυνάπτονται οι σχετικές διαφάνειες με τα στατιστικά.