Απολογιστικά στοιχεία Ά τριμήνου 2024 της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive

Υπερδιπλάσια ραντεβού καταγράφονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 στην ψηφιακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης οφειλετών  MyEGDIXlive, από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Συγκεκριμένα, από 1.1.2024 έως 31.3.2024 πραγματοποιήθηκαν 12.000 ραντεβού με μέσο όρο 4.000 ραντεβού μηνιαίως. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο η οποία αντιστοιχεί και στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, τα  ραντεβού ήταν 1.900.

Η πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων ραντεβού αφορούσε στον εξωδικαστικό μηχανισμό με ποσοστό 75,62%.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό που απεικονίζει την ικανοποίηση των πολιτών από την παρεχόμενη υπηρεσία που φθάνει σχεδόν στο 95%.

Οφειλέτες και εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο 213.212.5730 είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myEGDIX.live.gov.gr.

Επισυνάπτονται οι σχετικές διαφάνειες με τα στατιστικά.