Δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και εκπροσώπησης των πιστωτών στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (ν. 4605/2019)

Κατεβάστε την ενημερωτική επιστολή της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εδώ

Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο «Στοιχεία Πιστωτή» εδώ

Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο «Στοιχεία Εκπροσώπων Πιστωτή» εδώ